Adresář

Jiří Valentík

koordinátor pracovních rehabilitací pro lidi bez domova
Tel: 735 721 563     5bEsOf5d0gGs1YUS-eBw5e74YanBZd54Ys

Ing. Kateřina Valentová

vedoucí komunikace a Dobrovolnického centra, fundraiserka
Tel: 605 002 042     68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb

Lenka Valentová

pracovník v sociálních službách

Andrea Valičková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 731 632 445     WgqBVZ2nWevm1~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb

Stanislava Valíková

účetní, hlavní pokladní
Tel: 377 221 540, 731 433 052     %mnxZcb7c8kFR-~c-onjGK893ikmYZhaa8kmb

Bc. Petra Vališková

Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint
Tel: 736 501 521     _.GBRWl77bFu5f56LTprRb~lW_xhTj

Katarína Valková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 774 854 463, 251 616 392     YaBCQOQkahqE29o4YanBZd54Ys

Mgr. Radka Valouchová

Vedoucí Sociální rehabilitace Lávka, Sociální pracovnice
Tel: 739 507 120     ~8quRWl77hHmY~l7VX~xYber0gxy.W7%WkvDRW7r

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781     YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Osobní asistence Znojmo
Tel: 604 294 188     -lnCZcj_9-rjGKpf-czyO1.7~bGkO1p

Kristýna Válová

finanční koordinátorka pro Zambii a Mongolsko
Tel: 296 243 330, 770 648 917     6kvC-id7Tonv5f56LTprRb~lW5pJ

Marta Valová

koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 775 179 314     ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Sandra Valovičová

koordinátor Centra materiální pomoci
Tel: 734 435 454     %8An8Z2nWeBFZ1enW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Marieke van Buiten Petřek, DiS.

vedoucí služby Pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 739 524 318, 571 654 954     88EsV994_.GBV9enW7c-.Zbe0skmYZhaa8kmb

Bc. Petra Vančurová

pracovník sociálních služeb

Mgr. Petra Vaněčková

vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 490     c8AoT9enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Mgr. Andrea Vaňková

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 734 870 850     WgqBVZ2nWgxy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys

Jitka Vaňková

staniční sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 777 296 822     5onx1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj