Klub Ambrela pro děti od 6 do 12 let

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 12 let
(podle Zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, § 62, identifikátor 8168410)

Poslání
NZDM Klub Ambrela poskytuje dětem ve věku 6-12let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. Poskytujeme jim prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc při řešení obtížných situací.

Cílová skupina
Děti a mládež ze Šluknova a jeho blízkého okolí, ve věku 6-12 let bez rozdílu pohlaví, etnika, které:
* žijí ve vyloučené lokalitě,
* jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy,
* nachází se v nepříznivé životní situaci,
* mají problémy ve škole,
* hledají alternativu k běžně trávenému volnému času a mají zájem se rozvíjet.

Cíle služby
Nabízet pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace a vést uživatele k samostatnému řešení.
Uživatel, který zná alternativy trávení volného času a umí aktivně volný čas trávit
umí navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
má kompetence pro řešení svých potíží,
rozpozná své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 má rozvinuté své znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné pro jeho budoucí život,
přebírá odpovědnost za svoje jednání,
rozpozná, přijímá, uplatňuje pravidla a společenské normy,
sdílel s pracovníky svoji každodennost a měli možnost odreagování.

Zásady poskytování služby
Nízkoprahovost
Dobrovolnost - (volný příchod a odchod)
Dostupnost - (časová, místní, finanční,…)
Anonymita - (nevyžadujeme osobní údaje)
Individuální přístup - (služba „šitá na míru“ uživateli dle jeho požadavků)
Mlčenlivost a diskrétnost - (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
Respekt k právům uživatele, důstojnost - (respektujeme práva, volby a životní styl uživatele)
Rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme rovně, bez rozdílu
Podpora sociálních kontaktů - podporujeme komunikace s ostatními uživateli služby a  dalšími osobami

Klub je otevřen:
od pondělí do čtvrtka od 12 do 17,30

V terénu jsme:
dle počasí a okolností od pondělí do čtvrtka od 12 do 17,30

Jsme pro tebe také k dispozici
na telefonu: 733 160 911
 na emailu: ambrela@charitasluknov.cz
na facebookových stránkách Klub Ambrela
na messengeru pod názvem Nzdmambrela

ustecky kraj