Klub Ambrela pro děti od 6 do 12 let

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 12 let

(podle Zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, § 62, identifikátor 8168410)

Poslání

NZDM Klub Ambrela poskytuje dětem ve věku 6-12let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. Poskytujeme jim prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc při řešení obtížných situací.

 

Cílová skupina

Děti a mládež ze Šluknova a jeho blízkého okolí, ve věku 6-12let bez rozdílu pohlaví, etnika, které

 • žijí ve vyloučené lokalitě,
 • jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy,
 • nachází se v nepříznivé životní situaci,
 •  mají problémy ve škole,
 • hledají alternativu k běžně trávenému volnému času a mají zájem se rozvíjet.

 

Cíle služby

Nabízet pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace a vést klienty k samostatnému řešení.

 • Klient, který zná alternativy trávení volného času a umí aktivně volný čas trávit
 • klient umí navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • klient zná kompetence pro řešení svých potíží,
 • klient rozpozná své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • klient má rozvinuté své znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné pro jeho budoucí život,
 • klient přebírá odpovědnost za svoje jednání,
 • klient rozpozná, přijímá, uplatňuje pravidla a společenské normy,
 • klient sdílel s pracovníky svoji každodennost a měli možnost odreagování.

 

Zásady poskytování služby NZDM

Mezi hlavní NZDM Klub Ambrela patří:

Nízkoprahovost

 • Dobrovolnost - (volný příchod a odchod)
 • Dostupnost - (časová, místní, finanční,…)
 • Anonymita - (nevyžadujeme osobní údaje)

Individuální přístup - (služba „šitá na míru“ klientovi dle jeho požadavků)

Mlčenlivost a diskrétnost - (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Respekt k právům uživatele, důstojnost - (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Rovný přístup – ke každému uživateli přistupujeme rovně, bez rozdílu

Podpora sociálních kontaktů - podporujeme komunikace s ostatními uživateli služby a  dalšími osobami

 

Otevírací doba zařízení:

(pro klienty)

Pondělí

12,00 — 17,30 hodin

Úterý

12,00 — 17,30 hodin

Středa

12,00 — 17,30 hodin

Čtvrtek

12,00 — 17,30 hodin

Pátek

Zavřeno

ustecky kraj