Komunitní práce

 

Zaměstnanci komunitní práce, dobrovolníci a členové komunity spolupracují na realizaci projektů, které vznikly na základě potřeb a přání členů komunity. Pomocí těchto projektů se cítí být součástí společnosti. Důvěra, otevřenost, odpovědnost, vzájemná pomoc, proaktivní přístup, dialog a participace, to vše je součástí naší komunitní práce.

Aktivity:

Setkávání na Komunitním jádru, kde se mohou všichni členové komunity svobodně vyjádřit, podělit se o svoje názory, obavy a zkušenosti. Společenské akce, ať už jde o sportovní, nebo ryze společenského rázu (Nohejbalový turnaj, fotbalový turnaj, Romský den, Romský ples). Volnočasové a vzdělávací aktivity (Hudební zkušebna, šicí dílna, kurzy německého, přednášky atd.) Dále projekty, které mají rozšířit společenské povědomí o romské kultuře a zvycích (vystupování s hudebními kapelami na různých akcích, vydávaní Romských listu, Romská kuchařka).

Podpora při vyhledávání zaměstnání u nás a v Německu - pomůžeme Vám sepsat životpis, kontaktovat zaměstnavatele, vyplnit formuláře, doprovodíme Vás na pohovor atd.

 

email:                            komunitniprace@charitasluknov.cz

telefon:                          734 799 080

Aktivity a akce:              Jan Cína, Roxana Kovačová, Leona Veverková

Práce:                           Leona Veverková (734 328 986), práce@charitasluknov.cz      

                              

"Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny"

uřad vladyrenovabis