Komunitní práce

Zaměstnanci komunitní práce, dobrovolníci a členové komunity spolupracují na realizaci projektů, které vznikly na základě potřeb a přání členů komunity. Pomocí těchto projektů se cítí být součástí společnosti. Důvěra, otevřenost, odpovědnost, vzájemná pomoc, proaktivní přístup, dialog a participace, to vše je součástí naší komunitní práce.

Aktivity:

Komunitní setkání, kde se mohou všichni členové komunity svobodně vyjádřit, podělit se o svoje názory, obavy a zkušenosti. Společenské akce, ať už jde o sportovní, nebo ryze společenského rázu (Nohejbalový turnaj, fotbalový turnaj, Romský den). Volnočasové a vzdělávací aktivity (Hudební zkušebna, kreativní dílna, knihovna, přednášky atd.). Dále projekty, které mají rozšířit společenské povědomí o romské kultuře a zvycích (vystupování s hudebními kapelami na různých akcích, Romská kuchařka, výstupy).

Podpora při vyhledávání zaměstnání u nás a v Německu - pomůžeme Vám sepsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele, vyplnit formuláře, doprovodíme Vás na pohovor atd.

Aktivity a akce:              Jan Cína (734 799 080), Roxana Kovačová (704 605 770) - komunitniprace@charitasluknov.cz
                                      Klára Svobodová (734 328 896) - koordinator@charitasluknov.cz

Práce v Německu         Kamila Křenová  (734 328 986), prace@charitasluknov.cz  

                              

"Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny"

uřad vladyrenovabis