Bary Ambrela pro mladé od 11 do 26 let

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) nabízející dospívajícím a mladým dospělým ve věku 11-26 let ze Šluknova a jeho blízkého okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složitých životních situací.

Podporujeme zdravé, bezpečné a smysluplné trávení volného času prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory.

Pomáháme zvládat školu a vytvářet příznivé skupinové prostředí. Aktivity, radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.

Služba je bezplatná.

Cílová skupina
Službu mohou využít starší děti, dospívající a mladí dospělí zažívající složité životní situace či období života (rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, životní krize, ti co se setkali s projevy šikany, drobnou kriminalitou, vandalismem, násilnými projevy, útěky z domova, konflikty v místní lokalitě, rasismem, zneužíváním návykových látek, záškoláctvím, trestním stíháním, pohlavním zneužíváním, domácím násilím a jinými situacemi, které jsou v rozporu se společenskými, právními a kulturními normami, atd.)

Poskytované služby

- rozhovory na aktuální téma uživatelů, poradenství, krizová intervence - sociálně terapeutické činnosti,
- preventivní programy, doučování, sportovní a tvořivé činnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- výlety, návštěvy kulturních akcí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- doprovázení, informační servis, jednání s institucemi, poradenství - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba klubu - Intr, Tyršova 720, Šluknov
Po – Čt  08:00 – 12:30 individuální konzultace dle potřeb uživatelů
              12:30 – 19:00 KLUB OTEVŘEN  (pokud nejsme v terénu)
Pá          09:30 – 14:00 individuální konzultace dle potřeb uživatelů

V terénu nás najdete
Po – St  15:00 – 19:00 dle potřeb uživatelů a počasí
Čt          15:00 – 17:00 dle potřeb uživatelů a počasí

Pracovníci se během tohoto času pohybují v ulicích města Šluknov, kde aktivně vyhledávají a kontaktují mladé lidi spadající do cílové skupiny.

Jsme k dispozici také na:
telefonu: 734 799 081, 739 373 624,
e-mailu: baryambrela@charitasluknov.cz
facebooku Bary Ambrela


ustecky kraj