Bary Ambrela pro mladé od 11 do 26 let

Aktuální opatření
Vzhledem k aktuální situaci je vstup do NZDM povolen pouze se zakrytím úst a nosu. Platí omezená kapacita klientů (2klienti/1pracovník/1hod.).
Děkujeme za pochopení tým NZDM Ambrela

BARY AMBRELA
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bary Ambrela nabízí dětem, mládeži a mladým dospělým ve
věku 11-26 let ze Šluknova - a blízkého okolí - pomoc, radu a podporu při zvládání složitých životních situací.

Podporujeme zdravé, bezpečné a smysluplné trávení volného času prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytování informací a odborné podpory.
Pomáháme zvládat studijní povinnosti a vytvářet příznivé skupinové prostředí. Aktivity, radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.
Služba je bezplatná.

Cílová skupina
Službu mohou využít děti, mládež a mladí dospělí zažívající složité životní situace či období života (rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů̊, životní krize, ti co se setkali s projevy šikany, drobnou kriminalitou, vandalismem, násilnými projevy, útěky z domova, konflikty v místní lokalitě, rasismem, zneužíváním návykových látek, záškoláctvím, trestním stíháním, pohlavním zneužíváním, domácím násilím a jinými situacemi, které jsou v rozporu se společenskými, právními a kulturními normami, atd.)

Provozní doba klubu (ambulantní formy)
V době pandemie klub funguje od pondělí do čtvrtka v čase 08:00 - 17:30 hod a pátek (po domluvě) 08:00 - 12:00 hod.

Provozní doba v terénu
Pracovníci se během provozní doby pohybují v ulicích města Šluknov (Šluknov sídliště, park, vlakové a autobusové nádraží, náměstí, ulice Mlýnská a Potoční, kde aktivně vyhledávají a kontaktují mladé lidi spadající do cílové skupiny.
Terénní formu poskytujeme od pondělí do čtvrtka v čase 14:00 - 17:00 hod., přičemž jeden z našich pracovníků v čase 14:30-15:00hod. bude vždy na sídlišti u hřiště.

Jsme pro tebe také k dispozici
na telefonu: 734 328 986
                       739 373 624
                       605 493 264
na emailu: baryambrela@charitasluknov.cz
na facebookových stránkách Bary Ambrela
na messengeru pod názvem Ambrelka

Poskytované služby
* rozhovory na aktuální téma uživatelů, poradenství, krizová intervence - sociálně terapeutické činnosti
* preventivní programy, doučování, sportovní a tvořivé činnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
* výlety, návštěvy kulturních akcí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
* doprovázení, informační servis, jednání s institucemi, poradenství - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


ustecky kraj