Adresář

Eva Janatová

pracovník v soc. službách

Bc. Pavel Janča

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 735 713 789     _8Io2W%79-njGKk%XkBnO1.7~bGkO1p

Pavlína Jančaříková

Ekonomický pracovník
Tel: 518 326 016, 774 192 817     _8IvZ.5458AmRb~c-onjGKl_%.ys4_2938Es-Z29g

Erika Jančigová

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 703 855 499     0kvuRW%79-vq5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys

Eva Jančíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 703 359 064, 581 110 091     0onh0Zd94dBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Mgr. Markéta Jančíková

sociální pracovník
Tel: 731 163 414, 585 313 897     88EuVd5458AmZ9enW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Ing. Jitka Jandáková

vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerka HPRS
Tel: 296 243 330, 732 135 086     5bGuRW%79_nu5f56LTprRb~lW5pJ

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel: 739 484 910     8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Olga Jandová

účetní
Tel: 519 331 441, 737 230 854     -etkO85fZhIkQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Renata Jandová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 730 806 186     %8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g

Sandra Jandová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 376 382 040     _hEkU.56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ

Zdeňka Jandová

vrchní sestra - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 731 677 953     g_rx1Z2bWgqy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Bc. Dagmar Janečková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 377 455 043, 731 433 111     Z8twRb2bWgrm1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Kateřina Janečková

sociální pracovnice CHPS
Tel: 733 741 846, 518 333 207     68Go87d7TcnxV1agc8m%CcjjWsAsT32938Es-Z29g

Lucie Janečková

pracovník sociálních služeb

Alena Janichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 822 161     W_BjGK7%WkvDRUcg%mkmb