Adresář

Mgr. Simona Císařová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel: 545 426 637     csqo2Zl79bm%C27%X5prRb~lW5pJ

Simona Císařová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel: 731 678 817     %bzy4Z294lnB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Mgr. Irena Civáňová

ekonom
Tel: 577 112 032, 604 822 501     0dBjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Ing. Ivana Clemente

osobní asistentka, pečovatelka

Petra Cmárová

vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty
Tel: 296 243 330, 733 741 911     _.GBRW7eWkBFRYUSYanBZd54Ys

Patrik Coufal

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 731 441 760     0dBx5_4WH_prT02938Es-Z29g

Bc. Veronika Curylová

vedoucí střediska
Tel: 731 131 951     28oBZ3b6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Jakub Cutych

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 775 418 656, 775 418 656     58xESW7marprQOQ938Es-Z.cT-M

Bc. Gabriela Cvejnová, DiS.

sociální pracovník Poradenského centra
Tel: 737 627 872     _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p

Michaela Cvejnová, Dis.

Sociální pracovnice
Tel: 731 130 442     Yort4~l7VX~mYZhaa8wsT7d4Ys

Mgr. et Mgr. Helena Cvoligová

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 977 984     3.yo4Z29chysX~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, sociálně-zdravotní služby a technicko-provozní činnost
Tel: 731 625 862     68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ

Veronika Czeferová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 755 864