Adresář

Bc. Dana Laubeová, DiS.

zástupce vedoucí zdravotních služeb
Tel: 315 685 190, 736 633 672     g_Ek.~jf47c-T65j4mnf43h7ahIsT329g

Ing. Rostislav Lavička

zástupce ředitele, hlavní ekonom, vedoucí Střediska sv. Matouše
Tel: 733 620 727     ~hFDZcb7c5yk.77cW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Daniela Lávičková

finanční účetní
Tel: 296 243 330, 606 436 206     Z8AsV-5478IsT9enW7c-T65j4mnhTj

Stanislava Lávičková

účetní
Tel: 376 512 596, 731 604 524     b-rD474WHaBBRj8gcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Stanislav Laža

vedoucí Charitního centra pro seniory
Tel: 603 510 709     %mnxZcb7c5ykbZ4WH-rC1ij_%bAhT65j4mnhTj

Milena Lebedová

pracovník sociálních služeb - RPJ

Helena Ledvinková, DiS.

sociální pracovnice Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%jnT-uk87j7T-M

Mgr. Miroslav Legner

vedoucí Úseku investiční a technické podpory
Tel: 734 435 025     8bEy9-5nTerq43h6LToB4~2938Es-Z29g

Bc. Ladislav Lego

spirituál DCHP
Tel: 731 619 700, 731 433 077    

Magda Lejčková

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 734 642 935     88tnRWb_5-xy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Alena Lencová

pracovník v sociálních službách

Dagmar Lendelová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 731 557 638     Z8twRb2d0gqo2~l7VX~mYZhaa8yy.~iaY.kmb

Mgr. Kristina Lendlová

vedoucí Charitní asistence
Tel: 735 792 271     6kvC-7d7TerxU-enW7c-T3icfmrCZ.2938Es-Z29g

Stanislava Lenkerová

koordinátorka dobrovolnického centra
Tel: 731 549 777     ZhoB5fed9bpsQOQh4lruO1.7~bGkO1p

Ing. Iveta Lerchová

projektová manažerka
Tel: 731 402 916     4orDRWb_~-uy.Z4WHlHCZ194YanBZd54Ys

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel: 730 549 338    

Mgr. Bc. Miloslav Leško

ředitel
Tel: 556 813 639, 731 625 701     ~.qs-3b6LTprRb~lWdBz87lf4-rhTj