Adresář

Valentyna Deshko

pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník
Tel: 605 149 932     c8yo4dofW5qo96agVX~tYb5-0-kmYZhaa8kmb

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Bc. Lucie Divácká

pracovník humanitární pomoci
Tel: 736 776 625     7npsVW8ac8puRYUS3hqy47d4YanBZd54Ys

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991     0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r

Mgr. Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103     68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378     8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Alena Dlouhá, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 598 977     WerxRW8d-nukQOQh4lruO1.7~bGkO1p

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.

zástupce vedoucího služby
Tel: 733 678 661     ZeBEYi4WH-uk87j75bps4W7r

Klára Dobiášová

zdravotnický pracovník

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489     9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763     -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324     ZhoB5fed98m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g

Veronika Dobrovolná

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444     c.Ey47a7T_Bl8~lg7gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb