VÍME AKTUÁLNĚ!

Podpora předškolního vzdělávání Ambrelka Lesy České republiky, s.p.

Děkujeme Lesům České republiky za výjimečnou podporu našeho Předškolního vzdělávání Ambrelka po celý rok 2017. Prostřednictvím této pomoci jsme mohli nabídnout podporu více rodinám ve Šluknově. Ambrelku navštívilo

Projekt se věnoval dětem mezi 3 a 6 let a jejich rodičům.

Ambulantní formu naší nabídky navštěvovalo celkem 37 dětí, a spolupracovali jsme i s jejich rodiči (28 rodičů).

V terénní formě jsme pracovali s velkou částí těchto dětí a ještě s dalšími 55 dětmi a dalšími 28 rodiči. Děti které nastupovalo do MŠ nebo do školy, byly dobře připravené a zvládli přestup bez problémů.

Práce v Německu

Ve středu 17. 1. 2018 od 16:00 hod. v budově Oblastní charity Šluknov, ul. Tyršova 720, setkání s německou agenturou ACCURAT

PECFEST

pozvánka_1_čr_plakát-001Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení provozu pece, která byla postavena v rámci projektu

Murinas o bov - postavme pec

13.12.2016 od15:30

Výroba adventních věnců

IMG_20161124_162908Již tradičně pozvala Oblastní charita Šluknov před první neděli adventní na společnou výrobu adventních věnců. Krásná ozdoba domácnosti je symbolem blížících se Vánoc, narození našeho spasitele Ježíše Krista – Světla, na které právě v tomto temném čase plni touhy čekáme.

Přednáška se specialistou pro práci s národnostní menšinou

DSCN1351

Dne 18. 10. 2016 se v rámci komunitní práce konala v Oblastní charitě Šluknov přednáška pro členy romské komunity s kapitánem Jiřím Kořánem, specialistou pro práci s národnostní menšinou. Jejím předmětem bylo seznámit občany s probíhajícím projektem PČR a zodpovědět některé otázky. Návštěvníci se mohli dozvědět, za jakým účelem tato skupina policistů vznikla a jakým způsobem pracuje. 

 

 

 

Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel - und Osteuropa

 
 

 

Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V.