Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Petr Urban

administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 777 077 768     _.GBOeh8Wgm%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Petra Urban Šírková

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760     _.GBRWkjX8ACZbagc8m%C1.7~bGk2~lg%bpoO1p

Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS.

sociální pracovník STD a NZDM
Tel: 735 726 784     WgqBVZ2m~9nx2e8o4%BFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys

Bc. Kateřina Uličná

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 736 445 174     bevm4Z4WH-uk87j7blGsO1p

Olga Ulrichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 778 005 960     beEsT6enW7c-T65j4mnf3~ilT-M