Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Pavla Brodinová, DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel: 412 384 745     -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj

Bc. Lucie Buriánková

kontaktní pracovník NZDM
Tel: 412 384 744     9sqwQOQ938Es-Zhm89HB1W7r

Mgr. Pavla Bratršovská

personalistka, asistentka ředitelky, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 487 829 871, 608 346 731     XknD8cen%dnjGK7_%dnvZ%54YanBZd54Ys

Bc. Marie Benešová

sociální pracovnice
Tel: 603 175 830, 416 733 487     88EsVW6_9.Fy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p

Mgr. Alena Bartková, DiS.

vedoucí zařízení, vedoucí sociálních služeb a projektů, sociální pracovník
Tel: 775 713 304     W9nB-9enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Ivan Beránek

správce
Tel: 416 735 607, 603 175 812     4onxO09jWgruQOQdafkmYZhaa8kmb

Eva Baxová

pracovník v sociálních službách

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Bc. Ladislav Bartoš

vedoucí služeb
Tel: 606 635 113     X8ED5c4WH-uk87j7RfBC-W7r

Bc. Lucie Burdová, DiS.

sociální pracovník AD
Tel: 731 129 742     7npsVW6m~_BFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys

Kristýna Boušková

zdravotní sestra
Tel: 731 402 506    

Monika Bírová

účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752     b-rD474WHlBl5da7T-uk87j7T-M

Denisa Bouchalová

sociální pracovník
Tel: 606 053 607    

Bc. Kamila Balejová

sociální pracovník chráněného bydlení
Tel: 775 413 704     X8yo0~l7Tdm%C1.7~bGkM19k68iuR_9f4-rhTj

Drahomíra Butalová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 101 103     W_nqR%96LTprRb~lWmrz277_T-M

Bc. Hana Buchalová

sociální pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492     XnprR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Bc. Petra Blažková

sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Tel: 775 600 374     XenJ1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Alena Bezchlebová

zdravotní sestra CHOS
Tel: 731 402 427     WerxRW6_g-uvV0enW7c-27jg8.EsT32938Es-Z29g