Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. František Sehoř

ředitel
Tel: 485 104 603, 731 557 622     ~.qs-3b6LTprRb~lWevlVb99T-M

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka Charita Sobotka
Tel: 493 571 156, 602 166 584     Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 485 143 968, 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Jitka Sedláčková, DiS.

vedoucí střediska CHOPS Chomutov
Tel: 474 686 195, 731 402 445     5bGuRWi_Zenm1~l7VX~v-_2938Es-Z29g

Zdravotní sestry

zdravotní úsek
Tel: 606 615 374     g_Ek.~jf45HCV94WHlBl5da7YanBZd54Ys

Zuzana Soušková

projektový manažer Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881, 776 116 416     %hHC1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Petra Syrová

vrchní pečovatelka - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850     _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ

Martina Skulová, Dis.

sociální pracovnice - SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %8FuRYUSYanBZd5m%mvhTj

Denis Schmidt

pracovník v sociálních službách - SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %-uwZ2j6LTprRb~lWnFDZW7r

Lenka Srbková

vedoucí sociálního podniku Dáme věcem další šanci!
Tel: 776 780 282     %kou5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj

Eva Skořepová

sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Tel: 774 116 574     %dBBV%enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Kateřina Slabochová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 543 976     68Go87d7TlykS~7%-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Daniela Schneiderová

pracovník v sociálních službách
Tel: 485 108 782, 731 402 507     %-uxV78_~hIkQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Petra Schwarzová

pracovník v sociálních službách
Tel: 733 160 913     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Bc. Roman Striženec

Metodik kvality sociálních služeb
Tel: 703 187 446     ~hzk4Wil~bMo4376LTyD3W7%WkvDRW7r

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510, 485 103 964     %nprR.agc8m%C1.7~bGk276_~.phTj

Anna Svobodová, DiS.

sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 416 732 303, 739 524 399     WgAkOclgXhqy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Tomáš Sedláček

řidič služby Sociální automobil a Charitní šatník
Tel: 487 829 874, 778 062 205    

Jitka Slavíková

aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily