Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka Charita Sobotka
Tel: 493 571 156, 602 166 584     Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Zdravotní sestry

zdravotní úsek
Tel: 606 615 374     g_Ek.~jf45HCV94WHlBl5da7YanBZd54Ys

Bc. Michaela Svobodová

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492     %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Jitka Sedláčková, DiS.

vedoucí střediska CHOPS Chomutov
Tel: 731 402 445     5bGuRWi_Zenm1~l7VX~v-_2938Es-Z29g

Petra Syrová

kompenzační pomůcky - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850     _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ

Kateřina Slabochová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 543 976     68Go87d7TlykS~7%-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510     %nprR.agc8m%C1.7~bGk276_~.phTj

Daniela Schneiderová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 507     %-uxV78_~hIkQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Bc. Pavla Smilov, DiS.

Vedoucí střediska Charitní pečovatelské služby Chomutov
Tel: 733 593 643     _8IvRWie4eBFQOQdafkmYZhaa8kmb

Jitka Slavíková

aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily

Ivana Sedlmajerová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 773 779 211    

Mgr. Jiří Sucharda

pracovník v sociálních službách

Pavla Sedláčková

pracovník v sociálních službách

Ivana Siposová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 538 209     4lvz5cenW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Jana Suchánková

pracovník v sociálních službách

Jana Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 773 752 199