Bary Ambrela pro mladé od 11 do 26 let

Bary Ambrela

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let

(podle Zákona 108/2006 Sb. o soc. službách, § 62, identifikátor 8168410)

NZDM je určeno mládeži a mladým lidem ve věku 11 až do 26 let, které se setkávají s překážkami nebo problémy. Jde zejména o ty, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, což je svým způsobem znevýhodňuje a vylučuje ze společnosti. Naším úkolem je tyto problémy identifikovat, pomáhat je vyřešit a usilovat o zvýšení šancí uspět v budoucím životě, jak na poli osobním, tak i profesním.

Cílem našeho projektu je snižování sociálních a zdravotních rizik, souvisejících se zaběhlým způsobem života. Dále umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí a vytvořit takové podmínky, které by dětem i mladistvým umožnily - v případě zájmu - překonat nepříliš příznivou sociální situaci.

Naše služba obsahuje zejména výchovné a aktivizační činnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí pomoc při prosazování práv a zájmů, kdy je kladen velký důraz na prevenci, se snahou naučit děti (mladistvé) účelněji a plnohodnotně nakládat s volným časem.

 

Forma služby:                    ambulantní, terénní

Lokalita:                             Šluknov, Tyršova 720 (bývalý internát lesnické školy)

Doba poskytování:           pondělí až čtvrtek od 13 do 19 hodin, v pátek dle dohody

 

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakt: baryambrela@charitasluknov.cz 

Tel. 734 328 986

                                           

podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK