Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Jaroslava Macáková

pracovník sociálních služeb

Simona Machová

pracovník sociálních služeb
Tel: 485 103 964, 731 402 510     88pr5f56LTprRb~lWevlVb99T-M

Mgr. Pavel Majerák

vedoucí zařízení - ředitel
Tel: 608 345 322     YanBZd56LTprRb~lWmrz277_T-M

Šipošová Marcela, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 470 525     %bCy9~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Pavla Martinowitzová

administrativní pracovník, finanční manažer
Tel: 476 119 999, 775 713 307     88EDZ.eo4mMy.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Renata Marvanová

pracovník v sociálních službách

Petra Maťátková

pracovník v sociálních službách

Mgr. Alena Maternová

ředitelka organizace
Tel: 777 077 768     YanBZd56LTprRb~lWeBF5c~905pJ

Marcela Matunáková

pracovnice v šatníku
Tel: 727 968 190     %8GxZ94WH-uk87j77boo8374Ys

Hana Melenová

pracovník v sociálních službách

Tereza Merhautová

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 885 330     afrBYZkl-onjGK7%WkvDRUcg%mkmb

Jan Mesl

Projektový manažer
Tel: 416 731 452, 604 211 820     58Ah33idVX~v-_2938Es-Z29g

Ing. Mária Mešková

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 620 413    

Radek Michal

správce
Tel: 416 735 607, 603 175 812     ~8qo1WcaYanvQOQdafkmYZhaa8kmb