Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Olga Danešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 342    

Lada Danielová

pracovník v sociálních službách

Marcela Daňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 778 546 947     Z8Ay.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Karolína Dejmlová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801     68Ey27d7T_rt3-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Mgr. Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103     68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Klára Dobiášová

zdravotnický pracovník

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324     ZhoB5fed98m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g

Jana Doskočilová

pracovník v sociálních službách- střídač

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Tel: 731 140 006     68Go87d7T_EkS9enW7c-27jg8.EsT32938Es-Z29g

Mgr. Kristián Drapák

vedoucí
Tel: 603 148 127     ZknzR94WH-uk87j7RfBC-W7r

Bc. Dobromila Drapáková

sociální pracovník

Jana Drapáková

vedoucí kuchyně
Tel: 493 571 156, 493 520 225     6npra.4WHlBl5da7T-uk87j7T-M

Kristina Drapáková

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 713 433    

Lenka Drapáková

pracovník sociálních služeb

Kamil Dreveniak

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Martina Dudová

pečovatelka
Tel: 731 402 506    

Tomáš Dufek

pracovník v sociálních službách