Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Hana Koubková

vedoucí sociální pracovnice
Tel: 731 646 927     WsLv5f94ZhzIQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel: 417 770 092, 605 456 576     58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys

Bc. Ondřej Karták

vedoucí sociální práce
Tel: 720 995 180     -9pk4ca7TiBBR2d7VX~mYZhaa8Go6-~905pJ

Anna Kasincová

sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Tel: 608 919 271     68Fs41enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Bc. Tereza Kočová

sociální pracovník domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 548 659     %hpsR-daVX~C50el68kmYZhaa8kmb

Ivana Kupcová

mzdová účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752     4onxRWam_-BFRYUS%hoy-954YanBZd54Ys

Lucie Kratochvílová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 101 103     W_nqR%96LTprRb~lWmrz277_T-M

Bc. Adéla Kreminová

administrativní pracovnice Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881, 776 116 416     6krwZ.enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Mgr. Vendula Krištofová

vedoucí Domu Samaritán
Tel: 731 402 480     6kvC-~-gc8m%C1.7~bGk_cjaT-M

Ivana Krejčová

pracovník v sociálních službách

Kateřina Kutzlerová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 129 760     68Go87d7TdnCR-enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

František Kopa

správce webových stránek, PR, technický pracovník
Tel: 731 623 868     6hCkQOQ938Es-Zkkabkmb

Iva Kitzlerová

zdravotní sestra
Tel: 731 402 506    

Helena Karalová

vedoucí hospodyně

Kristýna Karalová

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Veronika Krištofová

koordinátorka pro dobrovolníky a Tříkrálovou sbírku
Tel: 416 531 361, 734 435 168     c.Ey47a7TdEs9de.-onjGKbl85prRb~lW5pJ

Roxana Kovačová

terénní komunitní pracovník, Babinec
Tel: 734 799 080     6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys

Petra Kulvajtová

pracovník v sociálních službách STD
Tel: 730 543 976     _.GBRWam7ont-~l7VX~mYZhaa8yy.~iaY.kmb

Kamila Kadlecová

pracovník v sociálních službách

Školní družina Klubovna Ovečka

Dana Rybárová, Lada Žemličková
Tel: 731 633 462     6eHl5fd7-orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p