Adresář

Bc. Štěpánka Kecková

Bc. Štěpánka Kecková
Tel.: 412 582 602, 724 092 351
statutární zástupce

Seznam služeb

Chráněné bydlení - statutární zástupce
Podpora samostatného bydlení - statutární zástupce
Domov se zvláštním režimem - koordinátor projektů
Nízkoprahové denní centrum - koordinátor projektů
Nízkoprahové denní centrum - sociální pracovník
Sociálně terapeutické dílny - statutární zástupce