Anotace projektu

Podpora rozvoje romské komunity ve Šluknově 2016

Cíl projektu a jeho stručný obsah:

Cílem projektu je ve Šluknově podpoření rozvoje komunitních vztahů romských obyvatel sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených a to prostřednictvím komunitní práce. Aktivity projektu by navázaly na zjištění, vyplývající z provedeného šetření v komunitě. Toto šetření v terénu zjišťovalo zejména, jaká témata romskou komunitu ve Šluknově nejvíce trápí.

Tento projekt si klade za cíl řešit zejména následující nedostatky, které komunitní šetření zjistilo:

  • Nedostatek volnočasových aktivit pro mládež – zejména staršího školního a středoškolského věku
  • Nedostatek společenského vyžití pro Romy – společenské akce
  • Nízké vzdělání jako bariéra získání zaměstnání
  • Problémy s bydlením
  • Špatné vnímání Romů majoritou

 

Komunitní práce tří komunitních pracovníků spolu s nedávno založenou jádrovou skupinou, ve které jsou reprezentováni největší skupiny Romů ve Šluknově, a ve spolupráci se SAS, TP a NZDM Ambrela by měla formu společného hledání vhodných kroků ke změně v souladu s vizí „mít život ve svých rukou“. Konkrétní aktivity projektu jsou popsány v  Podrobném popisu projektu.


Oblastní charita Šluknov 

Farní 154 

407 77 Šluknov 

tel.: 602 236 279

Nebyly nalezeny žádné položky.