Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Eva Baxová

pracovník v sociálních službách

Ing. et Bc. Zbyněk Šoltys

sociální pracovník domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 548 659     %hpsR-daVX~C50el68prRb~lW5pJ

Lenka Heřmánková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 776 101 103    

Eva Klímová, DiS.

sociální pracovník služby Ambrela pro rodinu
Tel: +402 730 548 302     6evw5f56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Zdeňka Rabasová

Koordinátorka sociálních služeb
Tel: 416 731 452, 603 175 783     g_rx1Z2jW9nC5f56LTyD3W7%WkvDRW7rYs

Edita Šulcová

účetní Charity Česká Lípa
Tel: 608 981 763     %nym5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Bc. Lucie Burdová, DiS.

sociální pracovník AD
Tel: 731 129 742     7npsVW6m~_BFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys

Bc. Ladislav Bartoš

vedoucí služeb
Tel: 606 635 113     X8ED5c4WH-uk87j7RfBC-W7r

Jana Drapáková

vedoucí kuchyně
Tel: 493 571 156, 493 520 225     6npra.4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Diana Haltmarová

pracovník v sociálních službách
Tel: 774 852 117    

Antonín Nezbeda

provozní technik
Tel: 731 402 493     9.MlV256LTprRb~lWnFDZW7r

Jana Čechová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 734 799 081     Y.pr5f56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Mgr. Jitka Nezbedová

personální manažerka
Tel: 416 531 376, 739 328 621     5bGuRWd_g9rn5f56LTyD3W7%WkvDRW7r

Tomáš Dufek

pracovník v sociálních službách

Sára Michálková

administrativní pracovnice Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881, 776 116 416     8bprR-agc8m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g

Kristýna Boušková

zdravotní sestra
Tel: 731 402 506    

Karel Grunt

správce budov Charity Litoměřice
Tel: 417 770 097, 731 402 423     68Eo2W_jbgGjGKbaahzo877_T-uk87j7T-M