Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Alena Tibitanzlová

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081     X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Ing. Lukáš Tomko

projektový manažer

Jana Tóthová, DiS.

vedoucí sociální pracovník
Tel: 774 843 456     5mBDY~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Martina Tóthová

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760     88EDZ.54ahGr5f56LTprRb~lWeBF5c~905pJ

Radka Tothová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394     ~mBDY~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Bc. Lucie Trnková

sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel: 739 794 207, 417 770 096     7npsVWjj9dBFRYUS7bGy33haY.kmYZhaa8kmb

Renáta Trojanová, DiS.

Sociální pracovník
Tel: 776 645 620     akBtR.enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Klára Třesková

pracovník v sociálních službách

Martina Tychtlová

finanční manažer
Tel: 775 889 731     arpr--enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

NZDM Tykadlo

Mgr. Monika Lorencová, František Trost
Tel: 736 785 956     arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r