Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Jitka Carvanová

Odborný garant

Lenka Cibuĺová Šnircová

Pracovník v sociálních službách

Jan Cína

komunitní pracovník, hudebna
Tel: 734 799 080     6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys

Simona Čálková

pečovatelka
Tel: 731 402 506    

Petra Čecháková, DiS.

Sociální pracovník
Tel: 775 440 214     Y.prR9enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Jana Čechová, DiS.

sociální pracovník, vedoucí služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081     Y.pr5f56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Mgr. Eva Čenkovičová

emeritní ředitelka a ekonomka
Tel: 775 713 306, 476 119 999     Y.Au5f~9-onjGK7%WkvDRUcg%mkmb

Isabela Černá

projektový manažer
Tel: 734 221 971     Y.ExRYUSYanBZd528hFDO1p

Bc. Zdeňka Černá, DiS.

vedoucí služby Domácí zdravotní péče a pečovatelské služby Liberec
Tel: 603 505 963     g_rx1Z290kAkQOQdafkmYZhaa8kmb

Bc. Lucie Černocká

sociální pracovnice - Dům Samaritán
Tel: 731 687 042     Y.Ex51a7VX~mYZhaa8HC-729g

Monika Čížková

pracovník v sociálních službách

Jan Chajdur

pracovník sociálních služeb
Tel: 605 493 264     X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Nataša Chalupová

pracovník v sociálních službách

Eva Chládková

pracovník v sociálních slušbách
Tel: 775 385 418     YaykU9enW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Radek Chmel

Správa majetku, IT technik
Tel: 775 889 731     Yazo2YUSYanBZd528hFDO1p

Bc. Eva Chmelová

mzdová účetní
Tel: 608 578 083     Yazo2~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys