Adresář

Ludmila Hladká

vedoucí služeb Ošetřovatelská služba a Domácí hospicová péče
Tel: 777 736 091     7nqwZ-543enn1Z4WH-uxYW.cT-nBZd5kT-M

Bc. Jana Jílková

vedoucí služeb Pečovatelská služba a Osobní asistence
Tel: 469 310 569, 733 161 623     _.py.Zj_7dLjGK7%WkvDRW~f1h

Věra Lipavská

zástupce ředitele, 2. statutární zástupce, pokladní, mzdová účetní
Tel: 461 310 569, 731 598 883     _hxvR2daVX~mYZhaa8ks44e

Ivana Obrovská

půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 604 249 930     4onxRWe8~hIC1Z4WH-uxYW.cT-nBZd5kT-M

Mgr. Dagmar Štanclová

vedoucí Sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi
Tel: 731 598 805     Z8twRb2ka8Am2~l7VX~mY..43dkmRb~lWlkmb

Bc. Lenka Švecová

vedoucí služeb Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny
Tel: 461 310 569, 731 598 809     7.AuRWin0-BFRYUSYaArO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Romana Titová

vedoucí Rodinného centra Mikeš Proseč
Tel: 731 598 803     ~-zs13i6LTrwR7b4Ys

Michal Vopařil

vedoucí Potravinová banka Pardubice
Tel: 731 598 884     8bprR-2n-inBZ-4WH-uxYW.cT-nBZd5kT-M

Blanka Vopařilová

ředitelka, statutární zástupce
Tel: 461 310 569, 731 598 800     ~.qs-3b6LTprRb~lW5vxW~