Adresář

Mgr. Alena Milo

sociální pracovník
Tel: 730 573 037     88ty432c_7c-5cjjWonhT65j4mnhTj

Jana Němcová, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 733 441 883, 731 625 788     58AkO.9eYhIkQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Mgr. Leona Osinová

sociální pracovník
Tel: 733 166 486     WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Mgr. Veronika Pieczka

sociální pracovník
Tel: 733 444 069     c.Ey47a7TivoTja7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Mgr. Jana Potribná

sociální pracovník
Tel: 734 435 037     58AkO%el~boxRYUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Bc. Martin Pražák, DiS.

ředitel,statutární zástupce
Tel: 596 621 094     88EDZ.2h~8Mk1YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Vojtěch Pražák

fundraiser, asistent PR, asistent pro sociální služby
Tel: 596 783 011, 730 581 356     chwDV1.4_knJR94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Anna Stuchlá, DiS.

sociální pracovník
Tel: 739 197 521     WgAkOcjmYaykQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Ing. Czeslaw Szymik

vedoucí Technicko-investičního útvaru
Tel: 596 787 691, 734 355 611     YsrC2Zm4%sLwZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Alena Šaitarová

asistent pro humanitární pomoc
Tel: 553 034 198, 603 247 707     %8GxZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Mgr. Marie Šimpachová

sociální pracovník
Tel: 733 676 641     7nxk9WigYbnv474WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Šárka Tichá, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 603 408 652     a.EobZ2%~8oI434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Michal Tvrdý

sociální pracovník
Tel: 733 444 059     8bprR-2lckqIQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Bc. Václav Václavek, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 532 980     c8pvRf2nW-yk.3a6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Šárka Víchová

vedoucí
Tel: 731 625 766, 554 614 702     %8yFRdejVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Bc. Ondřej Zuchnický

vedoucí střediska
Tel: 737 831 370     a.EobZ4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Kristýna Žaludová

sociální pracovník
Tel: 599 527 250     6kvC-id7Tsnv_2enW7c-5cjjWonhT65j4mnhTj

Kateřina Žižková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 532 980     68Go87d7TsvJ1~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb