Adresář

Marie Bennková

vedoucí střediska
Tel: 553 793 459, 739 002 711     YaqFQOQ938Es-ZehWonhTj

Jan Hanuš

ředitel
Tel: 553 612 780, 604 942 250     38AE9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Bc. Zuzana Janků, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 553 793 401, 731 625 780     cenC-~laYdLjGK7%WkvDR~f7c8kmb

Lucie Kamrádová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 604 111 837     YaBz9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Jana Konopková

vedoucí střediska
Tel: 553 616 648     8knFV.990dm%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Pavlína Králová, DiS.

manager sekce soc. služeb
Tel: 553 612 780, 721 212 162     6knv5f56LTprRb~lWhCk.Z29g

Tomáš Rychlý

vedoucí střediska
Tel: 731 625 817     ~rpr2i4WH-uk87j7-inFRW7r

Jana Řehulková

vedoucí střediska
Tel: 553 710 915, 553 821 578     WgrJ1Z4WH-uk87j7-inFRW7r

Ing. Tomáš Schaffartzik

zástupce ředitele, manager sekce chráněného zaměstnání, vedoucí střediska
Tel: 553 764 057, 734 435 234     %-ukW45jasvuQOQ938Es-ZehWonhTj

Libuše Smějová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 737 999 979     _hxy0.oh~bFDRf4WH-uk87j7-inFRW7r

Tereza Šenková, Bc.

vedoucí střediska
Tel: 553 612 780     ~8qy9d4WH-uk87j7-inFRW7r

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552     akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Pavel Veverka

vedoucí střediska
Tel: 737 935 854     d.yv43ikVX~mYZhaa8BzRf54Ys

Mgr. Kateřina Víchová

vedoucí střediska
Tel: 553 770 124     YaEk43d_T9Ln23daVX~mYZhaa8BzRf54Ys