Adresář

Kateřina Biolková

koordinátorka pro Ukrajinu a dobrovolníky
Tel: 739 526 244, 581 115 218     68Go87d7T9vy29enW7c-R1.gT-uk87j7T-M

RNDr. Ladislava Hekerová

vedoucí oddělení informačních systémů
Tel: 581 115 205, 739 526 258     78qs9-5nW5uo13hgc8m%CZ7%-5prRb~lW5pJ

Bc. Alla Lakomá

poradenství a integrace
Tel: 581 115 216, 705 866 936     WeykO-5c-fnjGK593hkmYZhaa8kmb

Pavel Langer

pracovník oddělení informačních systémů
Tel: 581 115 219, 739 526 270     _8Io2Wb79%rBQOQ7YaBhT65j4mnhTj

Leoš Mrtvý

vedoucí technického úseku a správce budov
Tel: 739 526 254     7.BCO_hlcrm%CZ7%-5prRb~lW5pJ

Mgr. Roman Musil

Koordinátor projektů na Haiti
Tel: 581 115 217, 739 500 402     ~hzk4Wcm%byjGK593hkmYZhaa8kmb

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 526 278     88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r

Mgr. Jitka Richterová

metodik zdravotních a sociálních projektů
Tel: 739 526 260     5bGuRWhaYaGo8~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys

Mgr. Adéla Scholasterová

sociální a interkulturní pracovník
Tel: 705 866 935     W_rvRWi93hyk9d9j-onjGK593hkmYZhaa8kmb

Pavla Schwarzerová

zástupce ředitele pro ekonomiku
Tel: 581 115 206     _8IvRWi93pnBb3hgc8m%CZ7%-5prRb~lW5pJ

Zdeněk Smékal

Pracovník oddělení informačních systémů
Tel: 739 526 229     g_rxV92k8.xk2YUSW-uyO1.7~bGkO1p

Mgr. et Mgr. Martina Straková, Bc.

vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb
Tel: 581 115 213, 733 741 664     88EDZ.54%mEk1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys

Mgr. Martin Zamazal

vedoucí humanitárního oddělení
Tel: 581 115 215     88EDZ.2rWfnJR-4WH8pr5W7%WkvDRW7r

Mgr. Martina Žalčíková

metodička sociálních služeb
Tel: 734 761 856     88EDZ.54g8ymZ9enW7c-R1.gT-uk87j7T-M