Adresář

Mgr. Soňa Adamcová

pracovník sociálních služeb
Tel: 733 741 438, 518 617 423     %hAkOZ878-BFRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Gustav Doležal, DiS.

pracovník sociálních služeb

Mgr. Lenka Domanská

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 612 765, 776 707 037     7.AuRW8g88AC1Z4WHdLt5f2938Es-Z29g

Ing. Petra Goliášová

hlavní ekonom
Tel: 518 613 190, 608 763 131     _.GBRW_g7bnC5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys

Blažena Hanáková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 518 323 766, 777 805 001     XenJV.5438Ak1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M

Bc. Martina Hlaváčová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 611 589     88EDZ.543enFR1enW7c-1i%gc5prRb~lW5pJ

Zdeněk Hochman

vedoucí zařízení, zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 518 617 423, 608 351 744, 773 994 991     g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g

Mgr. Petra Hradilová

vedoucí,pracovník humanitární a rozvojové pomoci,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 518 323 794, 777 128 849     _.GBRW.jW_vv5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys

Helena Klíglová

vedoucí služby
Tel: 737 537 488     3.yo4Z2c7btv5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys

Ing. Vladimír Měchura

ředitel,statutární zástupce
Tel: 518 614 129, 724 165 452     ~.qs-3b6LTxI0~l4YanBZd54Ys

Marek Pelikán

vedoucí
Tel: 518 613 191, 731 626 097     88Eo1Wf_7bxk4YUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Mgr. Eva Rubášová, Ph.D.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977     0onh8e67%hIkQOQcfcBFO1.7~bGkO1p

Bc. Jitka Rybová, DiS.

Manažer kvality, PR pracovník, fundraising, pracovník sociálních služeb
Tel: 607 673 275     5bGuRWhqXhIkQOQcfcBFO1.7~bGkO1p

Lukáš Svoboda, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977     7nxk9Win-9BnRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Denisa Šmehlíková, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 724 353 902, 518 323 767     Z.As9Z2k8.uvZ9enW7c-1i%gc5prRb~lW5pJ

Bc. Jarmila Švábová

vedoucí
Tel: 518 611 589, 777 805 002     58EwZ-54%onl5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys

Jana Turečková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 323 794    

Bc. Helena Valčíková

sociální pracovník
Tel: 733 755 949, 518 620 302, 518 323 767     3.yo4Z2nWeps1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M

Mgr. Petra Zálešáková

vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 518 612 765, 776 049 439, 518 620 302     _.GBRWp77.Fk1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M