Adresář

Markéta Grulichová

aktivizační pracovník v DPS Bohuslavice
Tel: 582 383 505     88EuVd542kHvZ1.gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Svatava Grulichová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 646 889     %onDRf542kHvZ1.gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Bc. et Bc. Magdaléna Hejdová

sociální pracovník terénních sociálních služeb
Tel: 731 433 539     88tnR-9fW5uo02enW7c-1~daY.kmYZhaa8kmb

Hana Hrazdilová

ekonomka, personalistka, pokladní
Tel: 739 246 018     38AkO6h7g_vv5f56LTxy477_T-uk87j7T-M

Lenka Mikešová

koordinátor PSS v DPS Bohuslavice
Tel: 730 551 956     7.AuRWca6.Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Šárka Oršelová, DiS.

účetní, mzdová účetní, půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 739 524 363, 739 524 361    

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Tel: 739 524 364     98qob254_8yo47agc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365     _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Mgr. Jana Procházková

koordinátorka MC Srdíčko
Tel: 739 246 008     58AkO%hgYanJ1~l7VX~u5.~905prRb~lW5pJ

Markéta Sedláčková

pokladní a administrativní pracovnice v DPS Bohuslavice
Tel: 582 383 505    

Milan Slabý

PSS pod dozorem soc. pracovníka DPS Bohuslavice
Tel: 734 767 997     8byk4WidW9LjGKag9bpoO1.7~bGkO1p

Eva Šišmová

vrchní sestra DPS Bohuslavice
Tel: 734 260 676, 582 383 505     0onh97ie-onjGKag9bpoO1.7~bGkO1p

Jana Štugelová

vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče a zapůjčování kompenzačních pomůcek
Tel: 723 244 791     58AkOcjm2.yy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Bc. Iva Vrbová

vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby a sociální pracovnice terénních sociálních služeb
Tel: 731 640 799     4onh.b6gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj