Adresář

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice Občanské poradny
Tel: 731 402 996     _hEkU.56LTGI4W7%WkvDRW7r

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980     0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Mgr. Lucie Motalová

vedoucí Sociální rehabilitace
Tel: 777 731 329, 581 110 641     7npsVWcga8yy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

Mgr. Libuše Motanová

zdravotní sestra DPP

Marie MOTLOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 517 440 387     88EsVWcgaeBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g

Monika Motyčková

vedoucí sociálních a zdravotních projektů,
Tel: 518 322 213, 608 860 479     8hAs1Z2e-mLm1~l7VX~FVc9d4gzhT65j4mnhTj

Monika Moudrá

Pečovatelka
Tel: 739 609 700    

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel: 730 812 217     8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb

Mgr. Jana Mrázková

vedoucí Centra SASanka
Tel: 733 741 753     c.qy_1~4%8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g

Mgr. Jana Mrázková

vedoucí Centra Fialka
Tel: 735 747 407     c.qy_1~41bnv1Z4WH-uk87j75bps4W7r

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743     c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088     blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ

Simona Mrhová

pracovnice v sociálních službách

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861     ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g