Bary Ambrela

Kde nás najdete

Adresa

Tyršova 720, Šluknov 40777

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Bary Ambrela

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Šluknov

Kraj
Ústecký kraj

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

NZDM je určeno mládeži a mladým lidem ve věku 12 až do 26 let, které se setkávají s překážkami nebo problémy. Jde zejména o ty, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, což je svým způsobem znevýhodňuje a vylučuje ze společnosti. Naším úkolem je tyto problémy identifikovat, pomáhat je vyřešit a usilovat o zvýšení šancí uspět v budoucím životě, jak na poli osobním, tak i profesním.

Cílem našeho projektu je snižování sociálních a zdravotních rizik, souvisejících se zaběhlým způsobem života. Dále umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí a vytvořit takové podmínky, které by dětem i mladistvým umožnily - v případě zájmu - překonat nepříliš příznivou sociální situaci.

Naše služba obsahuje zejména výchovné a aktivizační činnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí pomoc při prosazování práv a zájmů, kdy je kladen velký důraz na prevenci, se snahou naučit děti (mladistvé) účelněji a plnohodnotně nakládat s volným časem.