Klub Ambrela

Kde nás najdete

Adresa

T. G. Masaryka 611, Šluknov 40777

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Klub Ambrela

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Šluknov

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona č. 108/2006 Sb., registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Ústeckého kraje od 1. 1. 2013.