28. listopadu 2020 Články

Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb  

210719_Logo OPZ barevné_web_velke

Naše organizace je prostřednictvím služeb NZDM Klub Ambrela, NZDM Bary Ambrela a SAS Ambrela pro rodinu zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.