Charita pomáhá dál
23. března 2020 Články

Charita pomáhá dál

   

V souvislosti s epidemií COVID-19 jsou všechny naše služby (Klub Ambrela, Bary Ambrela, služba pro rodiny, komunitní práce, šatník, bazar a potravinová pomoc) zavřené.
Přesto pomáháme dál.

Momentálně Vám můžeme nabídnout:

  • Porady a rozhovory prostřednictvím telefonu, emailu, messengeru a další elektronickými cestami
  • Vyplnění formulářů, žádostí, apod. prostřednictvím emailu
  • Roušky pro ty, kteří si je neumí sami vyrobit a mají důvod chodit ven – poptávka je velká, přednost mají zdravotní a sociální služby, starší či nemocní lidé
  • Nákup potravin nebo léků těm, kteří nemohou nebo by neměli chodit ven

Další pomoc podle aktuálních potřeb

Podrobnosti  naleznete zde.

Nejdůležitějším úkolem je nyní, pro nás všechny, chovat se odpovědně a dodržovat pokyny, aby se šíření viru zpomalilo. Dodržování hygieny (časté mytí rukou mýdlem), nošení roušky venku, dodržovat odstup alespoň 2 metry od ostatních (i když mají roušku!), chodit do společnosti jen pokud je to nezbytně nutné, vyhýbat se co nejvíce druhým. V případě příznaků (suchý kašel, horečka) nechoďte k doktorovi, ale volejte do ordinace Vašeho lékaře.

Tato epidemie je strašlivá, ale přináší i dobré zkušenosti. Tolik lidí chce pomáhat, například s šitím roušek nebo darováním materiálu nebo s nákupy pro sousedy, a to je nádherné. Nejsme v tom sami. I Bůh je s námi. „I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.“ (žalm 23).