Adresář

Radost - sociálně terapeutická dílna

Tel.: 553 612 780, 734 435 133
Přemyslovců 26, Opava - Jaktař, 747 07
Vedoucí služby: Tereza Šenková, Bc. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby:

Tělocvična, relaxační cvičení, canisterapie, nácvik divadelních a tanečních vystoupení...

Organizace

Seznam lidí