Adresář

Ošetřovatelská služba

Tel.: 737 805 304
Hranická 162/36, Odry, 742 35
Vedoucí služby: Bc. Renata Sedláková - vedoucí zdravotního úseku
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby:

Návštěva zdravotní sestry na žádost klienta.

Poskytujeme ošetřovatelskou službu klientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě indikace praktického lékaře pro dospělé, registrujícího lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Renata Sedláková - vedoucí zdravotního úseku