Adresář

Klub Ambrela

Tel.: 734 328 986, 602 236 279
T. G. Masaryka 611, Šluknov, 407 77
Vedoucí služby: Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona č. 108/2006 Sb., registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Ústeckého kraje od 1. 1. 2013.

Seznam lidí

Kamila M. Svobodová, DiS. - administrátor
Bc. Kristýna Zemanová - sociální pracovník
Bc. Nina Zajícová - sociální pracovník
Kristýna Karalová - pracovník v sociálních službách
Barbora Plíhalová - pracovník v sociálních službách
Kamil Dreveniak - pracovník v sociálních službách