Adresář

Domov pokojného stáří bl. Hroznaty

Tel.: 353 618 198, 777 767 051
ČSA 71, Hroznětín, 362 33
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE
Kapacita Domova je 19lůžek.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Fexa - ředitel/sociální pracovník
Daniela Dudlová - koordinátor Domova, zdravotnický pracovník
Yvetta Křiváčková - asistentka ředitele organizace