Adresář

Domov pokojného stáří

Tel.: 608 918 860, 353 228 676
U Nemocnice 1202, Ostrov, 363 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Kapacita Domova je 37lůžek.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Fexa - ředitel/sociální pracovník
Ondrej Matis - koordinátor Domova, zdravotnický pracovník
Yvetta Křiváčková - asistentka ředitele organizace
Mgr. Štěpánka Kochová - sociální pracovník