Adresář

Irena Gotthardová

Irena Gotthardová
Tel.: 723 352 633
administrativní a provozní pracovník, organizace veřejné služby a veřejně prospěšných prací

administrativní a provozní pracovnice, koordinátorka Tříkrálové sbírky, veřejé služby, veřejně prospěšných prací, potravinové pomoci a mimořádných událostí.

Organizace