Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 703 855 499
Resselovo náměstí 80, Chrudim, 537 01
Vedoucí služby: Erika Jančigová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Erika Jančigová - vedoucí
Mgr. et Ing. Lucie Drbalová - sociální pracovnice
Roman Hellinger, DiS. - koordinátor směn
Anna Petráňová - sociální pracovnice
Bc. Blanka Šiklová - sociální pracovnice