Charita pro Filipíny

Credits: REUTERS/Zander Casas courtsey of AlertNet

Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojí do pomoci. Ze svého krizového fondu uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS. Více...

Vernisáž Tříkrálové výstavy

Vernisáž Tříkrálové výstavy

Ve středu 30. ledna 2013 proběhla vernisáž Tříkrálové výstavy 2013, kterou v prostorách Městské knihovny Šluknov pořádá Oblastní charita Šluknov.

Tříkrálová výstava

Ve polupráci s Městskou knihovnou Šluknov pořádáme výstavu výtvarných prací koledníků, kteří se účastnili Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Dneší den byl ve znamení rozpečetění "tříkrálových" pokladniček a sečtení jejich obsahu. Celkem bylo naší OCH zapečetěno 10 těchto pokladniček, do kterých skupinky "Tří králů" od 6. do 10. ledna 2013 ve Šluknově a přilehlém okolí vybíraly příspěvky od našich spoluobčanů na pomoc lidem, jež si sami pomoci nedokáží a ve svém každodenním životě se potýkají s nemocí či nouzí. 

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2013

Čtvrtý den Tříkrálové sbírky 2013

Dnes se skupinka "Tří králů" v doprovodu s pážetem vydala na koledování po místních úřadovnách.

Třetí den Tříkrálové sbírky 2013

Třetí den Tříkrálové sbírky 2013

I přes dnešní nepříznivé počasí vyrazily "tříkrálové" skupinky do ulic našeho města, aby přinesly lidem požehnání v novém roce.

Druhý den Tříkrálové sbírky 2013

Druhý den Tříkrálové sbírky 2013

Dnes se podruhé v letošním roce vypravily skupinky "Tří králů" šířit své poslání v našem městě.

Požehnání koledníkům a první den TS 2013

Požehnání koledníkům a první den TS 2013

Dnes byla ve Šluknově zahájena Tříkrálová sbírka 2013, která bude probíhat do 12. 1. 2013.

Vrcholné přípravy na TS 2013

Vrcholné přípravy na TS 2013

Dnes v naší OCH proběhly vrcholné přípravy na nadcházející Tříkrálovou sbírku 2013, do které se aktivně zapojíme v neděli 6. 1. 2013.

Žehnání koledníkům a zahájení Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

Žehnání koledníkům a zahájení Tříkrálové sbírky 2013 ve Šluknově

V neděli 6. ledna 2013 v 8,30 hodin při mši svaté v kostele sv. Václáva ve Šluknově požehná arciděkan P. Pavel Procházka koledníkům Tříkrálové sbírky 2013.