Adresář

Odlehčovací služby (Sušice)

Tel.: 731 402 910
Havlíčkova 110/4, Sušice, 342 01
Vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů kvalifikovanými pracovníky, kteří respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. sociálních služeb a částečně nahrazují péči rodiny nebo blízkých osob. Pečující osoby mají tak prostor k nezbytnému odpočinku, k vyřizování osobních záležitostí či udržení se na trhu práce.Péče o seniora probíhá ve spolupráci s rodinou či jinou pečující osobou.

Služba je poskytována za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR a její součástí je průběžné poskytování bezplatného sociálního poradenství.

Kde službu poskytujeme:

 • v Sušici a okolních obcích do 20 km
 • střediska Oblastní charity Sušice jsou dále v Kolinci, na Kašperských horách, Železné Rudě

Nejběžnější úkony:

pomoc při:
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osoby
 • při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 10 této vyhlášky (zde)

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí služeb
 • pečovatelská služba je osobám poskytována na základě podání Žádosti o poskytování sociálních služeb - formulář najdete ZDE, případně jej můžeme poslat emailem, případně lze vyplnit osobně na středisku 
 • následuje sociální šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity
 • součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla pečovatelské služby, individuální podmínky poskytování služby u uživatele
 • v průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování pečovatelské služby
 • každý uživatel pečovatelské služby má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů
 • v průběhu poskytování pečovatelské služby může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.)
 • Ceny služeb najdete ZDE.

Organizace

Seznam lidí

Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče
Bc. Monika Věchtíková - sociální pracovnice