Adresář

Humanitární sklad ošacení a sociální šatník

Tel.: 730 586 731
budova staré polikliniky, Jilemnice, 514 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Příjem ošacení k humanitráním účelům, výdej pouze na základě doporučení odboru sociálních věcí městského úřadu.