Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 518 323 766, 777 805 001
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Vedoucí služby: Blažena Hanáková - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby:

odborná rehabilitace

Poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační službu na základě požadavku ošetřujícího lékaře nebo lékaře z nemocnice. Ošetřujeme rány, defekty kůže a stomie, aplikujeme injekce a inzulíny, měříme krevní tlak, provádíme odběry krve a dalšího biologického materiálu, vyměňujeme katetry. Provádíme odbornou rehabilitaci po zlomeninách a po cévních mozkových příhodách.

Organizace

Seznam lidí

Blažena Hanáková - vrchní sestra