Adresář

Domácí hospic David

Tel.: 518 323 766, 777 805 001
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Vedoucí služby: Blažena Hanáková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života. Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotních sester, pečovatelek a dobrovolníků. Nabízíme odborné poradenství a lidskou blízkost.

Službu poskytujeme v okrese Hodonín. Službu poskytujeme 24 hod. denně 7 dnů v týdnu.

Organizace

Seznam lidí

Blažena Hanáková - vedoucí