Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 565 322 539, 728 752 743
Solní 1814, Pelhřimov, 393 01
Vedoucí služby: Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Pedikúra
Doprovod s použitím služebního automobilu

Organizace

Seznam lidí

Matěj Brtna - pracovník sociálních služeb
Bc. Jana Rumanovská - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Alena Kokešová - pracovník sociálních služeb
Bc. Markéta Přibylová - pracovník sociálních služeb
Mgr. Petra Hošková, DiS. - pracovník sociálních služeb