Adresář

Chráněná dílna Palonín, pracoviště Loštice

Tel.: 588 881 960
Náměstí Míru 14, Loštice, 789 83
Vedoucí služby: Eva Vařeková - vedoucí, Mgr. Marcela Klimková - Manažer odbytu a zakázek
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování:
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Eva Vařeková - vedoucí
Mgr. Marcela Klimková - Manažer odbytu a zakázek