Adresář

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 599 527 250, 732 632 318
Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30
Vedoucí služby: Jiří Hořínek - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Kristýna Žaludová - sociální pracovník
Bc. Monika Humplíková - sociální pracovník
Jiří Hořínek - vedoucí střediska