Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 566 551 766, 777 155 374
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Vedoucí služby: Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

doprava k lékaři, na úřady apod.

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby

Jaká je cena služby?

Ceník Charitní pečovatelské služby

KONTAKT

STŘEDISKO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766,  mob.: 777 155 374, 739 389 289
e-mail: YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, e-mail: YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Poslání 

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Komu je služba poskytována?

 • senioři se sníženou soběstačností
 • osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost
 • osoby po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

  Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km. Služby neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně, lidem s autismem a lidem s duševním onemocněním v akutní fázi.

Co vám nabízíme?

 • Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
 • Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
 • Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.
 • Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
 • Vypereme a vyžehlíme prádlo.
 • Doprovodíme vás k lékaři, na úřady apod.
 • Fakultativní služba - doprava k lékaři, na úřady apod.

Co je cílem naší služby?

 • poskytování kvalitní sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatele
 • podpora dosavadního způsobu života a respektování osobních zvyklostí uživatele
 • pomoc uživateli při udržování komunikace s rodinou

Kde působíme?

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita terénní služby je 16 uživatelů, okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 uživatel.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Kdy vám službu poskytneme?

Bystřice nad Pernštejnem

  Ambulantní služba Terénní služba *
Pondělí - pátek 7.00-15.00 hod. 7.00-20.00 hod.
Sobota - neděle   7.00-20.00 hod.

 * Služba od 15.00 hod., dále pak o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 

Žďár nad Sázavou

  Terénní služba *
Pondělí - neděle 7.00-20.00 hod.

* Služba od 15.30 a o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 


Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcky?

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provuje rovněž i pronájem kompenzačních pomůcek.

Seznam lidí

Bc. Věra Procházková - sociální pracovnice
Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
Ing. Bc. Vladimír Jindra - zástupce vedoucí, sociální pracovník
Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek
Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka