Adresář

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 599 527 494, 731 628 527
Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Petr Matěj - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Petr Burda - sociální pracovník
Bc. Petr Matěj - vedoucí střediska