Adresář

Bc. Ivana Kretová

Bc. Ivana Kretová
Tel.: 417 770 009, 731 677 952
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Seznam služeb

Domov pro seniory - sociální pracovník
Odlehčovací služba - sociální pracovník